Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring beschrijft de voorwaarden voor het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van persoonlijke gegevens via onze website. Onder "Persoonlijke gegevens" vallen de gegevens die het mogelijk maken om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld uw volledige naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

Verstrekte informatie

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u wanneer u via onze website of anderszins informatie verstrekt of aanvraagt. Wij gebruiken deze gegevens voor het versturen van de door u aangevraagde e-mails en voor administratieve doeleinden (om u bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in deze Privacyverklaring). In de e-mails die we u sturen, bieden wij altijd de mogelijkheid om toekomstige e-mails op te zeggen.

Wanneer u uw e-mailadres invult als onderdeel van de aanmelding voor een e-mailalert voor vacatures, gebruiken we dit adres alleen voor het e-mailen van de door u gevraagde alerts. Uw e-mailadres wordt uit onze database verwijderd wanneer u zich uitschrijft of wanneer u de e-mailalert annuleert.

Bladerinformatie

Wanneer u de SiteCLX-website gebruikt, kunnen onze servers, die mogelijk worden gehost door een extern bedrijf, indirect en automatisch gegevens verzamelen (bijvoorbeeld via uw IP-adres) over uw activiteiten tijdens het bezoek aan de site, zoals de webpagina’s die u bekijkt, hoe vaak u deze bekijkt en de browser die u gebruikt. Deze informatie wordt niet aan uw Persoonlijke gegevens gekoppeld; we gebruiken de gegevens alleen om het zoeken naar vacatures aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen (door u bijvoorbeeld in staat te stellen om uw zoeklocatie op uw PC op te slaan), voor interne doeleinden zoals het verzamelen van informatie over hoe de website wordt gebruikt, zodat we deze beter af kunnen stemmen op de interesses en voorkeuren van de gebruiker, en voor systeembeheerdoeleinden. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het Internet gebruikt. In sommige gevallen blijft uw IP-adres hetzelfde bij iedere browsersessie, maar als u gebruik maakt van een standaard internetprovider zal uw IP-adres waarschijnlijk per sessie verschillen.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Hoewel we bepaalde ingezamelde informatie over het gebruik van onze site openbaar kunnen maken, zal deze informatie nooit uw Persoonlijke gegevens bevatten. We verstrekken geen Persoonlijke gegevens aan derden in de normale bedrijfsgang. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij echter juridisch worden verplicht tot het verstrekken van informatie aan de overheid of andere derde partijen. Mocht SiteCLX deel gaan uitmaken van een andere organisatie, dan krijgt deze organisatie inzage in de Persoonlijke gegevens die door SiteCLX zijn verzameld en zal deze organisatie de rechten en verplichtingen overnemen met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Veiligheid

SiteCLX implementeert en volgt de standaard veiligheidsmaatregelen die voor deze bedrijfstak gelden om uw Persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onderschepping of verwerking. Er is echter geen enkele internetsite die beveiligingsrisico’s volledig kan elimineren.

Vragen? Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.

We hopen dat deze verklaring onze procedures aangaande uw Persoonlijke gegevens verduidelijkt. Wij kunnen deze verklaring op elk gewenst moment wijzigen door de gewijzigde verklaring naar het e-mailadres dat u aan ons heeft gegeven te verzenden of door de gewijzigde verklaring op onze site te plaatsen.