Tell Sabi Abyad


Het Rijksmuseum van Oudheden, in nauwe samenwerking met de Universiteit Leiden, verricht archeologisch onderzoek te Tell Sabi Abyad in Syrië. Resten van prehistorische dorpen en Assyrische forten worden blootgelegd.

website: www.sabi-abyad.nl


Terug