Personeelsvereniging Eneco


De personeelsvereniging PV Eneco is in 1998 ontstaan uit de fusie van de energiebedrijven Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. PV Eneco is een vereniging met een eigen bestuur en ledenraad. Statutair heeft de vereniging tot doel het verstevigen van de band tussen de medewerkers en oud-medewerkers personeelsleden van alle bedrijfsonderdelen die van Eneco deel uit maken en het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de leden.

website: www.pveneco.nl


Terug